Regulamin Konkursu: „Wybieram NUKa."

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym z okazji „Wybieram NUKa”, zwanym dalej „Konkurs”.

 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl.

 3. Konkurs będzie trwał od 11.09.2017 do 30.09.2017 do godziny 00:00.

 4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail do 16.10.2017r.

 5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 100 osób.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które zapisały się do Klubu Przyjaciół NUKa przed dniem 10 września 2017

 8. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Wybieram NUKa”” dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 5. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.

 6. Wzięcie udziału w konkursie (tj. przesłanie zadania konkursowego) jest jednoznaczne z udzieleniem praw do wykorzystania materiałów video/ zdjęć / tekstów oraz wizerunków w nich zawartych w każdym polu eksploatacji (Internet, tv, pokazy, konferencje, targi)


ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe:
  1. Stwórz napis Wybieram NUKa. Technika dowolna. Rysowanie, wycinanie, pieczenie, układanie z kamyków, klejenie... wszystko dozwolone :) Ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia.
  2. Zrób zdjęcie swojej pracy
  3. Dokończ zdanie: Wybieram NUKa, bo...

 2. Zadanie należy przesłać na adres mailowy: nuk@dzikieptaki.pl

 3. Tytuł maila ze zgłoszeniem konkursowym: Wybieram NUKa

 4. Treść maila ze zgłoszeniem konkursowym: Imię i nazwisko + ID preferowanych trzech nagród

  + dokończone zdanie konkursowe + załącznik z pracą konkursową

 5. Katalog nagród wraz z podanym ID znajdują się na stronie: www.klubnuk.pl/wybieramnuka oraz poniżej w regulaminie.

 6. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia

 7. W przypadku stwierdzenia pogwałcenia zasad konkursu, tudzież ogólnie panujących zasad etyki, czy kodeksu karnego (tudzież rodzinnego i opiekuńczego) materiał zostanie przekazany odpowiedniej instytucji wraz z danymi osobowymi nadawcy.

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje łącznie trzydzieści trzy nagrody w konkursie.

 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.

 3. Laureaci nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.

 4. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.

 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

 6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 7. Dokładna zawartość nagród:

Numer ID: 001

Klasyczny zestaw dla dziewczynki / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Classic Baby Rose & Blue / różowy Rozmiar 1 (0-6m)

- Tasiemka do smoczka Duo NUK Baby Rose / różowa

 

Numer ID: 002

Klasyczny zestaw dla chłopca / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Classic Baby Rose & Blue / niebieski Rozmiar 1 (0-6m)
- Tasiemka do smoczka Duo NUK Baby Rose / niebieska

 

Numer ID: 003

Zestaw smoczków dla dziewczynki / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Classic Summertime / różowy, Rozmiar 2 (6-18m)
- Silikonowy smoczek uspokajający Classic Happy Days / różowy, Rozmiar 2 (6-18m)

 

Numer ID: 004

Zestaw smoczków dla chłopca / rekomendowany wiek 6-18m
Silikonowy smoczek uspokajający NUK Classic Summertime / niebieski, Rozmiar 2 (6-18m)
Silikonowy smoczek uspokajający NUK Classic Fashion / niebieski, Rozmiar 2 (6-18m)

 

Numer ID: 005

Freestylowy zestaw różowy / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / różowy, Rozmiar 1 (0-6m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / w serduszka, Rozmiar 1 (0-6m)

 

Numer ID: 006

Freestylowy zestaw niebieski / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / niebieski, Rozmiar 1 (0-6m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / w gwiazdki, Rozmiar 1 (0-6m)

 

Numer ID: 007

Freestylowy zestaw czerwony / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / czerwony z kwiatami, Rozmiar 2 (6-18m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / czerwony z króliczkiem, Rozmiar 2 (6-18m)

 

Numer ID: 008

Freestylowy zestaw turkusowy / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / turkusowy z wzorami, Rozmiar 2 (6-18m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / turkusowy z misiem, Rozmiar 2 (6-18m)

 

Numer ID: 009

Freestylowy zestaw różowy / rekomendowany wiek 18-36m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / różowy, Rozmiar 3 (18-36m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / w serduszka, Rozmiar 3 (18-36m)

 

Numer ID: 0010

Freestylowy zestaw niebieski / rekomendowany wiek 18-36m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / niebieski, Rozmiar 3 (18-36m)
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Freestyle / w gwiazdki, Rozmiar 3 (18-36m)

 

Numer ID: 0011

Potwornie fajny zestaw / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius Color / zielony w potworki,Rozmiar 1 (0-6m)
- Butelka 300 ml NUK First Choice Plus / zielony w potworki Rozmiar 1 (0-6m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0012

Zestaw dla małej księżniczki / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius Color / różowy w kotki, Rozmiar 1 (0-6m)
- Butelka 300 ml NUK First Choice Plus / w arbuzy Rozmiar 1 (0-6m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0013

Nowość! Innowacyjna butelka NUK / rekomendowany wiek 0-6m
- Butelka 150 ml NUK Nature Sense / biała Rozmiar 1 (0-6m), S (3 małe otwory do mleka mamy, herbatki, wody)

 

Numer ID: 0014

Nowość! Innowacyjna butelka NUK / rekomendowany wiek 0-6m
- Butelka 150 ml NUK Nature Sense / zielona Rozmiar 1 (0-6m), S (3 małe otwory do mleka mamy, herbatki, wody)

 

Numer ID: 0015

Nowość! Innowacyjna butelka NUK / rekomendowany wiek 6-18m
- Butelka 260 ml NUK Nature Sense / różowa Rozmiar 2 (6-18m), M (6 małych otworów do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0016

Nowość! Innowacyjna butelka NUK / rekomendowany wiek 6-18m
- Butelka 260 ml NUK Nature Sense / niebieska Rozmiar 2 (6-18m), M (6 małych otworów do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0017

Zestaw z motylkami / rekomendowany wiek 0-18m
- Butelka 150 ml NUK First Choice z podwójnym uchwytem, z ustnikiem silikonowym / różowa w motylki (6-18m)
- Butelka 300 ml NUK First Choice Plus / różowa w motylki Rozmiar 1 (0-6m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0018

Zestaw z autami / rekomendowany wiek 0-18m
- Butelka 150 ml NUK First Choice z podwójnym uchwytem, z ustnikiem silikonowym / niebieska w auta (6-18m)
-  Butelka 300 ml NUK First Choice Plus / niebieska w auta Rozmiar 1 (0-6m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0019

Zestaw butelek dla dziewczynki / rekomendowany wiek 6-18m
- Butelka 250ml NUK New Classic / różowe flamingi Rozmiar 2 (6-18m), M (do mleka modyfikowanego)
- Butelka 250ml NUK New Classic / różowe serduszko Rozmiar 2 (6-18m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0020

Zestaw butelek dla chłopca / rekomendowany wiek 6-18m
- Butelka 250ml NUK New Classic / niebieskie wieloryby Rozmiar 2 (6-18m), M (do mleka modyfikowanego)
- Butelka 250ml NUK New Classic / niebieskie serduszko Rozmiar 2 (6-18m), M (do mleka modyfikowanego)

 

Numer ID: 0021

Minizestaw startowy / rekomendowany wiek 0-6m
- Butelka 250 ml NUK New Classic Rozmiar 1 (0-6m), M (do mleka)
- Smoczek silikonowy NUK Genius "My first NUK" Rozmiar 1 (0-6m)

 

Numer ID: 0022

Zestaw szczoteczek / rekomendowany wiek 6-15m
Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej
- edukacyjna szczoteczka do czyszczenia i masażu - z końcówką służącą do masażu i gryzienia
- szczoteczka do nauki mycia zębów - do delikatnego mycia wyrzynających się ząbków dziecka

 

Numer ID: 0023

Zestaw dla pierwszych ząbków / rekomendowany wiek 6-18m
- Dwuczęściowy zestaw gryzaków NUK "Słonik" (3-12m),
- Zestaw NUK do mycia zębów dla niemowląt (nakładka na palec ze szczotką do zębów z miękkimi wypustkami, pasta do zębów dla dzieci)

 

Numer ID: 0024

Zestaw z Kubusiem Puchatkiem / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline DISNEY Kubuś Puchatek / miętowy Rozmiar 1 (0-6m)
- Łańcuszek do smoczka uspokajającego NUK DISNEY Kubuś Puchatek

 

Numer ID: 0025

Zestaw z Kubusiem Puchatkiem / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline DISNEY Kubuś Puchatek / pomarańczowy Rozmiar 2 (6-18m)
- Butelka NUK First Choice DISNEY Kubuś Puchatek 150 ml z podwójnym uchwytem, z ustnikiem silikonowym / pomarańczowy (6-18m)

 

Numer ID: 0026

Zestaw z Myszką Miki / rekomendowany wiek 0-6m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline DISNEY Myszka Miki / biały Rozmiar 1 (0-6m)
- Łańcuszek do smoczka uspokajającego NUK DISNEY Myszka Miki / biało-czerwony

 

Numer ID: 0027

Zestaw ze Smerfami / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline Smerfy / niebieski, Rozmiar 2 (6-18m)
- Butelka NUK First Choice Smerfy 150 ml z podwójnym uchwytem, z ustnikiem silikonowym / niebieska (6-18m)

 

Numer ID: 0028

Zestaw dla małego rajdowca / rekomendowany wiek 6-18m
- Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline Disney Pixar Auta / granatowa Rozmiar 2 (6-18m)
- Butelka NUK First Choice Plus Disney Pixar Auta z tworzywa (PP) 300 ml, ze smoczkiem silikonowym/ niebieska  Rozmiar 2 (6-18m), M (do mleka mod.)

 

Numer ID: 0029

Smerfastyczny kubeczek / rekomendowany wiek 18m+
-  NUK Flexi Cup Smerfy, z silikonową słomką, 300 ml

 

Numer ID: 0030

Zestaw do karmienia Maluszka / rekomendowany wiek 4m+
- Miękka łyżeczka do karmienia NUK / zielona, 4m+
- Talerzyk z przykrywką NUK, antypoślizgowe uchwyty i podstawa / zielony 8m+

 

Numer ID: 0031

Smaczny zestaw dla Malucha / rekomendowany wiek 6m+
- Zestaw sztućców plastikowych NUK / turkusowy 8m+
- Miseczka do karmienia NUK, z przykrywkami / turkusowa 6m+

 

Numer ID: 0032

Zestaw do mycia / rekomendowany wiek 0m+
- Płyn do mycia butelek i smoczków NUK, 500 ml
- Szczotka do butelek i smoczków NUK 2 w 1 z gąbką / żółto-niebieska

 

Numer ID: 0033

Zestaw do czesania / rekomendowany wiek 0m+
Komplet do czesania niemowląt NUK / zielony 0m+
- szczotka z miękkiego naturalnego włosia
- grzebyk z zaokrąglonymi zębami

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl

 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.

 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej

 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.

 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.

 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Życzymy powodzenia!
Zespół NUK