Witaj w strefie NUK MedicPro!

Właściwy dobór smoczka profilaktyką zaburzeń karmienia 

> wróć do listy

Oferowane obecnie na rynku  smoczki różnią się od siebie, zarówno pod względem wykazywanych cech mechanicznych, jak i skutków klinicznych. 
 
Dotychczasowe rozważania na temat smoczków jakie można znaleźć w publikacjach, opierają się głównie na konstrukcji - kształcie, konsystencji, wielkości smoczka, tymczasem rzeczą najistotniejszą, a najczęściej zupełnie pomijaną,
są umiejętności oralne dziecka oraz jego konstytucja anatomiczna. W prawidłowym nie „spontanicznym” doborze smoczka dla dziecka,  warto wziąć pod uwagę czy jest to noworodek zaraz po porodzie ( jakim?) czy już w domu, czy jest karmiony piersią czy nie, z jaką częstotliwością, czy mamy karmienie mieszane. Zaleca się też ocenę stanu fizycznego dziecka, ocenę siły, ssania, techniki, głębokości zasysania, obniżonego/wzmożonego napięcia mięśniowego układu oralnego
i całego ciała, pozycję spoczynkową języka, rotację języka boczną, wertykalną i horyzontalną, skrócone wędzidełko języka i wiele innych wypadkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Smoczek do uspokajania znajdujemy w obszarze ssania nie odżywczego i należy to zasadniczo inaczej postrzegać
niż ssanie służące poborowi pokarmu. Smoczek do uspokajania powinien odwzorowywać kształt jamy ustnej, układać
się podobnie jak proteza, ponieważ jest w ustach dziecka znacznie dłużej niż smoczek do karmienia. Tutaj mamy zgodność w środowisku dentystów i ortodontów. Smoczek przebywający w ustach dziecka kilka a nawet kilkanaście godzin, będzie miał wpływ na statykę i motorykę jamy ustnej. Warto tu wziąć pod uwagę domykalność stawu żuchwowo-skoroniowego, pionizację i cofanie języka poza linię dziąseł podczas połykania, miękkie strefy, lekkość, swobodne położenie i utrzymywanie się smoczka w jamie ustnej,  dające dziecku wyciszenie, ulgę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prowadząc rozważania na temat brodawki sutkowej i ssania piersi warto przeprowadzić analizę aktu karmienia piersią, fazy zasysania i fazy kompresji - komfortu, w której dziecko w sposób swobodny i bez zbędnych napięć pobiera pokarm. Brodawka sutkowa ulega przekształceniom podczas ssania. Wiele noworodków ze względów terapeutycznych, wymaga przedłużenia fazy zasysania ( brodawka okrągła),  inne stymulacji podczas fazy kompresji ( brodawka uformowana anatomicznie), dlatego dobór smoczka powinien być indywidualny. Dziecko przystawiamy do piersi nie odwrotnie, smoczek dopasowujemy do dziecka nie odwrotnie. Zdolności adaptacyjne to gra dwóch, oddziaływujących na siebie stron. Sposób  w jaki smoczek zmienia się w jamie ustnej noworodka zależy przede wszystkim od siły nacisków naturalnie występujących w jamie ustnej dziecka i jego dojrzałości,. Nie należy tego tematu odnosić wyłącznie do wewnątrzustnej części smoczka, chociaż i o to jest znaczące, szczególnie w przypadku smoczków mało adaptacyjnych, niepodatnych. 
 Istotną informacją dla wszystkich terapeutów dziecięcych powinno być to, czy dany smoczek oraz technika karmienia nie zaburzyło karmienia piersią, fizjologicznego ssania. Nie sam fakt karmienia piersią, ale DŁUGOŚĆ  KARMIENIA PIERSIĄ generuje ocenę tego, czy zastosowany smoczek/technika nie zaburzyły ssania, nie zaburzyły karmienia piersią. Mówiąc krótko, nie skróciły lub zakończyły  karmienia, pozostawiając matce złe wspomnienia a dziecku utrwalony, nieprawidłowy wzorzec, z którym wychodzi ze szpitala do domu i zmaga się z nim dalej. Mowa tu między innymi o wygórowanym odruchu wymiotnym ( w przyszłości wybiórczości pokarmowej ), zaburzeniach ssania i połykania, będącymi wynikiem np. zastosowania zbyt wyrazistego smoczka, o nadmiernym przepływie, nieadekwatnie dużej części wewnątrzustnej, powodującej zbyt głęboką aplikację, który uruchomił te obszary, które nie powinny być tak bardzo stymulowane w okresie noworodkowym, czasie odruchów prenatalnych, dominujących na tym etapie życia dziecka, nie pozostawiając dziecku szansy na budowanie osobistego potencjału a w konsekwencji na prawidłowy rozwój. 

 

Genna Watson Supporting sucking ckills in breastfeeding infants , Massachusetts, 2008 - Wspieranie umiejętnosci ssania
M.Klein, S. Morris Pre feeding skills A Comprehensive Resource for Mealtime Development, 2000 – Multisensoryczne spojrzenie, zachęcająceb do lepszego zrozumienia mechanizmów jedzenia w jamie ustnej.
A. Kittel " Miofunktionelle Therapie", 2014
Kittel " Miofunktionelle Störungen. Ein Ratgeber fürEltern und erwachsene Betrofene", 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29114844
Not All Pacifiers Are Created Equal: A Mechanical Examination of Pacifiers and Their Influence on Suck Patterning. Zimmerman E1, Forlano J1, Gouldstone A2.