Alergia na lateks

Lateksowe smoczki NUK i alergia na lateks

 

Lateks naturalny w przyrodzie występuje pod postacią mleczka, pozyskiwanego z naciętych drzew kauczukowych. Naturalny lateks (NRL-natural rubber latex) - jest substancją wytwarzaną przez ponad 200 roślin (drzew i krzewów kauczukodajnych), wśród których najpopularniejszą jest kauczukowiec brazylijski (Havea brasiliensis), mlekodajne, wiecznie zielone drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Dlatego lateks cechuje swoisty, mleczny, słodki zapach i żółtawy kolor.

 

Właściwości lateksu naturalnego.

Lateks jest materiałem szeroko rozpowszechnionym, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny świat. Produkuje się z niego sprzęt medyczny i przedmioty codziennego użytku. Cechuje go bardzo niska elektrostatyczność (nie przyciąga kurzu przez co dłużej pozostaje czysty po dezynfekcji), wyjątkowa sprężystość, elastyczność i miękkość (nie mylić z wiotkością). Prawidłowo przechowywany i konserwowany (należy unikać długotrwałej ekspozycji na światło, promienie UV czy ozon), wykazuje bardzo dużą wytrzymałość na uszkodzenia, stanowi doskonałą barierę ochronną. Bardzo dobrze przewodzi ciepło. Delikatny, „zamszowy” w dotyku, często nazywany jest „drugą skórą”. Przyjazny środowisku, biodegradalny, odnawialny, co ma ogromne znaczenie w przypadku produktów jednorazowych, stosowanych chociażby w szpitalu.

 

Alergia na lateks

Wiele czynników obecnych w naszym środowisku wykazuje działanie alergizujące, z którymi zmagają się dorośli i dzieci, substancje wziewne, pokarmowe i kontaktowe. Immunogeniczność lateksu związana jest z zawartymi w nim białkami. Częstość uczulenia na lateks kształtuje się w granicach 0,66-18,3%. Najważniejsze grupy ryzyka rozwoju alergii na lateks to dzieci z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową, pracownicy służby zdrowia, głównie z oddziałów zabiegowych ( 5,9%-18,3%, badania dotyczą stosowania rękawiczek lateksowych) oraz dzieci z wadami wrodzonymi, poddawane wielokrotnym zabiegom operacyjnym lub po urazach rdzenia kręgowego (Alergia Astma Immunologia, 2013, 18(3), 151-163). Rozpoznanie alergii na lateks opiera się o wywiad, testy skórne, badania laboratoryjne, podobnie jak w diagnostyce wszystkich innych typów alergii.

 

Lateks w  smoczkach NUK

Współczesne, światowe standardy oceny zawartości białka w wyrobach lateksowych, między innymi takich, jak smoczki dla dzieci NUK, dostępne w ofercie medycznej jak i handlowej, nakazują producentowi obowiązek regularnych badań pod kątem zgodności z właściwymi normami oraz wymogami prawnymi. Smoczki NUK sprzedawane są w 102 krajach na świecie. W unikalnym procesie produkcji, na każdym jej etapie oraz systematyczne kontrole jakości, prowadzą do radykalnego obniżenia zawartości protein oraz innych alergenów lateksowych poniżej granicy wykrywalności (LOD). Regularne badania wykazują, że smoczki NUK spełniają wymagania  „Niskiej Allergenności” wg  klasyfikacji „Low Allergenic” Palosuo. (Palosuo et al., Alergia na lateks: suma 4 głównych alergenów pokazuje potencjalną alergenność rękawiczek medycznych, Alergia 2007:62:781). W przeciągu ostatnich 25 lat odbiorcy smoczków NUK i MedicPro na świecie, którzy zużyli setki milionów sztuk ( klienci handlowi, placówki medyczne, opiekuńcze) nie zgłosili ani jednego przypadku alergii na smoczki lateksowe NUK. Dla porównania, proces technologiczny prowadzący do redukcji białek alergizujących w mleku krowim (mieszanki modyfikowane) czyni ten produkt bezpiecznym dla dzieci i powszechnie stosowanym w procesie suplementacji noworodków i żywienia niemowląt. Redukcja białek lateksowych poniżej granicy wykrywalności czyni smoczki NUK, jak najbardziej bezpiecznymi dla dzieci. Należy jednak pamiętać, że osoby ze stwierdzoną alergią na białka lateksowe powinny unikać wyrobów lateksowych i zachować ostrożność, podobnie jak wszyscy alergicy powinni unikać kontaktu z substancjami, które im szkodzą.

 

27 lutego 2018